harp
start kvarnofoni attimi video news kontakt partners history

LABORATORIO ACUSTICO MULTISPAZIALE
27-28 Juli 13-16

Harp Art Lab anordnar tillsammans med Joakim Jalhed ett unikt konstmusikaliskt projekt 27-28 juli. Under dessa två dagar kommer en grupp unga musiker och tonsättare, under ledning av Bebe Risenfors, att utföra en ljudlaboration som utmynnar i en längre komposition, vilken skrivs kollaborativt av deltagarna och presenteras i en konsert kl. 19.00 den 28 juli. Musikerna kommer att röra sig på alla kvarnens sju våningar medan publiken befinner sig på de nedre planen. Tanken är att experimentera med kvarnens akustiska och rumsliga möjligheter för att skapa ett musikaliskt språk som inte bara beror på ljud, utan även på avstånd och positionering.
I hjärtat av denna arkitektoniska konsert kommer Mikael Ericssons Kvarnofon att ingå i en livekonsert för första gången.Harp Art Lab | Sweden