harp
start kvarnofoni attimi video news conatct partners history

Julijana Nemeti (f 1957)
Projektledare, skulptör och fotograf

Julijana Nemeti har arbetat inom bokbranchen med eget förlag i över 20 år. Förlaget inriktade sig helt på utgivning av konstböcker med kunder i Italien, Tyskland, S
chweiz och Frankrike. Kunderna erbjöds en komplett lösning från idé till färdig produkt.

De senaste 10 åren har hon arbetat som konstnär där hon uttrycker sig både med måleri, musik, skulptur och fotografi. Hon har ställt ut i Holland, Spanien, Frankrike, Belgien och Italien och är även representerad på Halmstad Rådhus med en ljudinstallation.

2010 startade hon Harp Art Lab i Harplinge väderkvarn tillsammans med Mikael Ericsson. Målet är att bjuda in konstnärer till att utveckla nya projekt som kan presentaras i kvarnens speciella miljö eller i dess närhet. Projektet syftar till samarbete över gränserna.

Besök konstnärens hemsida: www.nemeti.se
E-mail: nemeti@harpartlab.se
Telefon: 070 5416458

Information in English

Julijana Nemeti

Harp Art Lab | Harplinge Väderkvarn