harp
start kvarnofoni attimi video news conatct partners historyKVARNOFONI 2012

Ett permanent ljudkonstverk för Harplinge väderkvarn

Konstnären Mikael Ericssons installation utgår från Harplinge väderkvarn som är Sverige största, fullt fungerande väderkvarn. Kvarnen är byggd 1895 och ligger på västkusten strax norr om Halmstad.

I den sju våningar höga byggnaden har en självspelande ljudmaskin installerats som drivs av vindkraft. Fullt utbyggd kommer Kvarnofonen att bestå av över 300 orgelpipor med en självspelande mekanik där den största rörliga delen är 20 meter och den minsta bara några millimeter.

Projektet är inte en utställning i vanlig mening utan en pågående process där besökarna kan följa det dagliga arbetet.

För bokning:
info@harpartlab.se

070 7304631

Fotogalleri
Konstruktionsritning

.  

ATTIMI

Fotografier av Julijana Nemeti

14 Juli - 19 Aug 2012
Ons - Sön 13 - 18

Attimi är ett projekt av Julijana Nemeti som utgår från den Halländska landsbygden. Från början var det tänkt som en ren dokumentation av arbetet som sker i Harp Art Lab men har nu utvecklats till ett eget konstprojekt.

I fotografiska serier fångas ögonblick som plötsligt uppstår, för att lika snabbt försvinna. Det kan vara en badstrand en klar och kall vinterdag eller dimman som dramatiskt uppstår över åkrarna. Målet är att fånga det ögat möter varje dag men utan att jaga eller kontrollera ögonblicket. Föränderligheten spelar huvudrollen i detta projekt.

Följ projektet här...


 LABORATORIO ACUSTICO MULTISPAZIALE

27-28 Juli 2012

Harp Art Lab anordnar tillsammans med Joakim Jalhed ett unikt konstmusikaliskt projekt 27-28 juli. Under dessa två dagar kommer en grupp unga musiker och tonsättare, under ledning av Bebe Risenfors, att utföra en ljudlaboration som utmynnar i en längre komposition, vilken skrivs kollaborativt av deltagarna och presenteras i en konsert kl. 19.00 den 28 juli.

Musikerna kommer att röra sig på alla kvarnens sju våningar medan publiken befinner sig på de nedre planen. Tanken är att experimentera med kvarnens akustiska och rumsliga möjligheter för att skapa ett musikaliskt språk som inte bara beror på ljud, utan även på avstånd och positionering. I hjärtat av denna arkitektoniska konsert kommer Mikael Ericssons Kvarnofon att ingå i en livekonsert för första gången.

Öppna repetitioner 27-28 Juli 13.00-18.00.
Konsert 28 Juli - Kl. 19.00
Fritt inträde


Bilder från projektet...

 


HARPY


21 Juli 13-16

HARPY är en kreativ workshop för barn och ungdomar i Harplinge Väderkvarn. Deltagarna ska inspireras av Kvarnofonen, ett ljudkonstverk av Mikael Ericsson, för att sedan skapa egna ljudkonstverk av återvunnet material. Deltagarna kan skapa ett eller flera musikinstrument som används vid en konsert. Projektet dokumenteras och ställs ut i kvarnen.


Bilder från projektet... 


Harp Art Lab | Harplinge Väderkvarn