harp
start kvarnofoni attimi video news conatct partners history

HARP ART LAB

Harp Art Lab är ett laboratorium för samtidskonst som har sin bas i Harplinge väderkvarn som ligger strax norr om Halmstad. Med sina sju våningar erbjuder väderkvarnen en unik miljö för samtida konst, ljud och skulptur. Målet är att bjuda in konstnärer till att utveckla nya projekt som kan presentaras i kvarnens speciella miljö eller i dess närhet. Målet är också att använda energin från kvarnens vingar till en serie årligt återkommande konstprojekt med inriktning på ljud- och videokonst. Vår ambition är att projekten ska leda till samarbeten både regionalt, nationellt och internationellt. Harp Art Lab är inte ett galleri i konventionell bemärkelse utan mer en plattform där nya idéer kan förverkligas. Även sådana som går utanför konstens begränsningar. Verksamheten är öppen för allmänheten.

Projektet leds av konstnärerna Mikael Ericsson och Julijana Nemeti.


Foto galleri
Konstruktion

1

KVARNOFONI 2012

På Midsommardagen den 23 juni 2012 öppnade Harp Art Lab med ett ljudkonstverk för väderkvarn och självspelande kyrkorgel.

Konstnären Mikael Ericssons installation tar sin utgångspunkt i vinden, vingarna och Harplinge väderkvarns maskineri. Två komplexa system, med tusenåriga anor, konfronteras i ett ljudkonstverk som kommer ge Harplinge väderkvarn en helt ny funktion och identitet. Kyrkorgeln som brukar kallas, drottningen över alla instrument, möter nu en annan regent: väderkvarnen. Båda kräver de vind för att visa sin rätta styrka. Men istället för säd kommer det nu att malas ljud i Harplinge Väderkvarn.

Fullt utbyggd kommer Kvarnofonen att bestå av över 300 orgelpipor som styrs av en självspelande, mekanisk maskin med rörliga delar som varierar från några millimeter till över 20 meter. Kvarnofonen blir permanent


Läs mer...

Foto galleri


LABORATORIO ACUSTICO MULTISPAZIALE 1
I år genomförs en experimentell workshop med unga musiker och tonsättare den 27-28 juli. Kvarnens sju våningar kommer att akustiskt undersökas under två dagar. Slutresultatet framförs som en konsert Lördagen den 28 juli kl 19.

Fotogalleri

LABORATORIO ACUSTICO MULTISPAZIALE 2
Nästa år utvidgas detta projekt under sommaren med ljudkonstnärer från Sverige och Italien. Genom ett artist in residence-program får konstnärerna möjlighet att arbeta och bo i laboratoriet vilket ska resultera i en serie plats-specifika ljudkonstverk.

ATTIMI

Attimi är ett projekt av Julijana Nemeti som utgår från den Halländska landsbygden. Från början var det tänkt som en ren dokumentation av arbetet som sker i Harp Art Lab men har nu utvecklats till ett eget konstprojekt.

I fotografiska serier fångas ögonblick som plötsligt uppstår, för att lika snabbt försvinna. Det kan vara en badstrand en klar och kall vinterdag eller dimman som dramatiskt uppstår över åkrarna. Målet är att fånga det ögat möter varje dag men utan att jaga eller kontrollera ögonblicket. Föränderligheten spelar huvudrollen i detta projekt.

Följ projektet här...

HARPY

HARPY är en kreativ verkstad för barn och ungdomar i Harplinge Väderkvarn. Deltagarna ska inspireras av Kvarnofonen, ett ljudkonstverk av Mikael Ericsson, för att sedan skapa egna ljud av återvunnet material.


Läs mer

STÖD & SAMARBETSPARTNERS

Harp Art Lab genomförs 2011-2014 som ett Leaderprojekt med stöd från EU, Halmstad Kommun, Region Halland, Konst i Halland, Hallands Konstmuseum, Länstyrelsen i Halland och en stor mängd ideella krafter. Målet är att utveckla ny och innovativ verksamhet i Harplinge med utgångspunkt från Harplinge väderkvarn. Detta ska leda till ett ökat intresse för orten från lokalt, regionalt och internationellt håll.

Framtidens Kultur och Kulturbryggan har gett stöd till Mikael Ericssons ljudinstallation Kvarnofoni 2012. Tylösands Sound bidrar med teknik och support.

I samarbete med Region Halland, Konst i Halland och Hallands Konstmuseum utvecklar Harp Art Lab ett Artist in residence-program.

En bevarandeplan för Harplinge väderkvarn har tagits fram och i samarbete med Länstyrelsen i Halland och Kulturmiljö Halland genomförs en renovering 2012-2014.


Harp Art Lab | Harplinge Väderkvarn